a a a

ВАЖНО ЗА КОРОНАВИРУС !

Актуални телефони за информация от дирекция "Надзор на заразните болести" - 0884606423

и от дирекция "Обществено здраве" - 0886436329

Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към  26.11.2020 г.

  ЗаповедРД-01-273/12.11.2020 г. за отмяна на заповеди №№ РД-01-262/05.11.2020 г. и РД-01-271/10.11.2020 г. на директора на РЗИ Габрово

Заповед № РД-01-271/10.11.2020 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо № 16-07-158/12.11.2020 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово

Заповед № РД-01-262/05.11.2020 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо  № 16-07-155/05.11.2020 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово от 07.11.2020 до 30.11.2020 г.

Заповед № РД-01-249/27.10.2020 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо № 16-07-145/27.10.2020 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово от 28.10.2020 до 02.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-243/22.10.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 23.10.2020 г. до 14.11.2020 г. може да видите тук

Сертифицирани лаборатории за диагностициране на COVID-19 на територията на цялата страна може да видите тук

На 25.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 84 потвърдени случаи  на COVID-19.  Разпрението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -   49  случая

Община Севлиево - 28  случая

Община Дряново -   1  случай

Община Трявна  -    6   случая

От потвърдените 84  случаи в областта:

-22 лица са  хоспитализирани с вирусна пневмония

 -53 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечени        

 -9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.   Изготвени са  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

 Седем са починалите лица на 25.11.2020 г.:  от община Габрово-мъж на 66 г., мъж на 65 г., мъж на 63 г., мъж на 77 г.  и жена на 46 г.;  от  община Трявна-жена на 64 г. и жена на 67 г. 

На 24.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 187 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 116 случая

Община Севлиево - 41 случая

Община Дряново - 6 случая

Община Трявна - 24 случая

От потвърдените 187 случаи в областта:

-45 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-131 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-11 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Двама са починалите лица на 24.11.2020 г. от община Габрово-мъж на 85 г. и мъж на 72 г.

На 23.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 1 случай-мъж на 59 г.

Община Севлиево – 1 случай-жена на 84 г.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починало е едно лице –мъж на 68 год от гр. Севлиево, с придружаващо хронично неврологично и сърдечно заболяване.

За периода 20.11.2020- 22.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 190 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 99 случая

Община Севлиево - 68 случая

Община Дряново - 6 случая

Община Трявна - 17 случая

От потвърдените 190 случаи в областта:

-10 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-168 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-12 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Пет са починалите лица за периода 20.11.2020 г.-22.11.2020 г: От община Габрово –мъж на 67 г, от община Севлиево –мъж на 40 г.и мъж на 65 г., от община Трявна -мъж на 54 г. и мъж на 77 г.

На 19.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 119 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 60 случая

Община Севлиево - 42 случая

Община Дряново - 8 случая

Община Трявна - 9 случая

От потвърдените 119 случаи в областта:

-7 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-105 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-7 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Двама са починалите лица на 19.11.2020 г. И двете лица са от община Севлиево-мъж на 56 г. и мъж на 81 г.

На 18.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 111 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 62 случая

Община Севлиево - 33 случая

Община Дряново - 6 случая

Община Трявна - 10 случая

От потвърдените 111  случаи в областта:

-13 лица са  хоспитализирани с вирусна пневмония

-89 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

7 са починалите лица на 18.11.2020 г: Oт община Габрово - мъж на 66 г., мъж на 71 г, мъж на 72 г., мъж на 74 г. и мъж на 83 г.; от община Трявна - мъж на 62 г., от община Севлиево - мъж на 69 г.

На 17.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 119 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 40 случая

Община Севлиево - 44 случая

Община Дряново - 8 случая

Община Трявна - 27 случая

От потвърдените 119 случаи в областта:

-28 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-85 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-6 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица на 17.11.2020 г: мъж на 61 г. от гр. Габрово и мъж на 75 г. от гр. Трявна.

На 16.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 109 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 60 случая

Община Севлиево - 40 случая

Община Дряново - 3 случая

Община Трявна - 6 случая

От потвърдените 109 случаи в областта:

-25 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-75 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

- 9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починала е жена на 80 от гр. Габрово.

За периода 13.11.2020- 15.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 186 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 79 случая

Община Севлиево - 52 случая

Община Дряново - 26 случая

Община Трявна - 29 случая

От потвърдените 186 случаи в областта:

-37 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-141 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Продължава извършването на епидемиологичното  проучване в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Радовци, общ. Дряново с изследване на новоустановени контактни лица. Към момента регистрираните случаи на COVID-19 в дома са общо 14.От тях -7 лица от персонала на дома и 7 лица от домуващите.За периода 13.11.2020 г.-15.11.2020 г. в ДПЛПР с. Радовци са починали две домуващи жени, които са потвърден случай на COVID-19 : на 62 – и 80-годишна възраст.

11 са починалите лица за периода 13.11.2020-15.11.2020 г:

От община Габрово – жена на 55г., жена на 61г., жена на 66 г., мъж на 69 г.

От община Севлиево –мъж на 60 г., мъж на 72 г., жена на 62г.

От община Дряново - жена на 62г., жена на 80 г., жена на 84 г.

От община Трявна -мъж на 75 г.

На 12.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 132 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 70 случая

Община Севлиево - 44 случая

Община Дряново - 13 случая

Община Трявна - 5 случая

От потвърдените 132 случаи в областта:

-19 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-103 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-10 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починал е мъж на 80 от гр. Трявна.

На 11.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 157 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 69 случая

Община Севлиево - 74 случая

Община Дряново - 5 случая

Община Трявна - 9 случая

От потвърдените 157 случаи в областта:

-20 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-129 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 10.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 68 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 44 случая

Община Севлиево - 13 случая

Община Дряново - 8 случая

Община Трявна - 3 случая

От потвърдените 68  случаи в областта:

-15 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-49 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-4 лица към момента са без симптоми на заболяването

-5 лица / 1 медицинска сестра и 4 домуващи / са  случаи от епидемичен взрив на заболяването в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Радовци, общ. Дряново. Започнато е незабавно епидемиологично проучване на взрива с извършване на изследване на всички контактни лица. Изготвено и връчено предписание до Директора на Дома за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Новорегистрираните  случаи са   епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Трима са починалите лица за денонощието :мъж на 53 г и мъж на 73 г. от гр. Габрово и мъж на 86 г. от гр. Трявна

На 09.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 91 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 51 случая

Община Севлиево - 24 случая

Община Дряново - 5 случая

Община Трявна - 11 случая

От потвърдените 91  случаи в областта:

-22 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-61  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

 4 са починалите лица за денонощието : мъж на 65 г, мъж на 69 г., мъж на 83 г., мъж на 86 г. Починалите лица са от община Трявна.

За периода 06.11.2020 г.- 08.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 159 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 79 случая

Община Севлиево – 63 случая

Община Дряново - 3 случая

Община Трявна- 14 случая

От потвърдените 159 случаи в областта:

-35 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-119 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-5 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

9 са починалите лица за периода 06.11.2020 г.- 08.11.2020 г :

5 лица от община Севлиево, / жена на 65 г., жена на 81 г., жена на 81 , мъж на 63 г. , мъж на 70 г

3 лица от община Габрово / жена на 62 г., жена на 71 г., мъж на 77 г. /

1 лице от община Трявна /мъж на 78 г./

На 05.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 66 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 49 случая

Община Севлиево - 12 случая

Община Дряново - 1 случай

Община Трявна - 4 случая

От потвърдените 66  случаи в областта:

-12 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-49 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-5  лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 04.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 90 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 45 случая

Община Севлиево - 32 случая

Община Дряново - 5 случая

Община Трявна - 8 случая

От потвърдените 90 случаи в областта:

-19 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-62 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-9 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 03.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 79 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 49 случая

Община Севлиево - 19 случая

Община Дряново - 8 случая

Община Трявна - 3 случая

От потвърдените случаи в областта:

-11 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-61 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-7 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица :

-Мъж на 75 г. от гр.Севлиево, хоспитализиран с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания: aртериална хипертония, диабет.

-Жена на 89 г. от гр.Севлиево, хоспитализирана с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания: артериална хипертония. бронхиална астма.

На 02.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 32 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 24 случая

Община Севлиево - 7 случая

Община Дряново - 1 случай

От потвърдените 32 случаи в областта:

-3  лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-26 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

За периода 30.10.2020 г.- 01.11.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 134 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 74 случая

Община Севлиево – 53 случая

Община Дряново - 3 случая

Община Трявна- 4 случая

От потвърдените 134 случаи в областта:

-20 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-108 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-6 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица за периода 30.10.2020 г.- 01.11.2020 г :

-Мъж  на 77 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово като потвърден случай на COVID-19 с вирусна пневмония. Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване, хронична бъбречна недостатъчност, астма и диабет.

-Жена на 76 г. от гр. Дряново, хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово като потвърден случай на COVID-19 с вирусна пневмония.Починалата е придружаващо хронично сърдечно заболяване и диабет.

На 29.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 57 потвърдени случаи  на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 39 случая на възраст от 29 г.-81 г.

Община Севлиево - 11 случая на възраст от 32 г. -59 г.

Община Дряново - 5 случая на възраст от 54 г. -65 г.

Община Трявна - 2 случая при мъже на 46 г. и 78 г.

От потвърдените  57 случаи в областта:

-1 лице е хоспитализирано с вирусна пневмония

-53 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 28.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 61 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 38 случая на възраст от 1 г.-84 г.

Община Севлиево - 14 случая на възраст от 8 г. -89 г.

Община Дряново - 8 случая на възраст от 9 г. -76 г.

Община Трявна - 1 случай при жена на 60 г.

От потвърдените  61 случаи в областта:

-11 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-42 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени.

Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

Починали лица за 28.10.2020 г.:

-Жена на 49 г. от гр. Севлиево, хоспитализирана с двустранна пневмония, без придружаващи заболявания

-Жена на 56 г. от гр. Дряново, хоспитализирана с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания- диабет, анемия.

-Мъж на 57 г. от гр. Габрово, хоспитализиран с двустранна пневмония. Придружаващи заболявания - хронично белодробно заболяване, диабет

-Мъж на 74 г. от гр. Габрово, хоспитализиран с двустранна пневмония. Придружаващо заболяване - артериална хипертония.

На 27.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 33 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -   20 случая на възраст от 23 г. - 77 г.

Община Севлиево -  12 случая на възраст от 3 г. - 82 г.

Община Дряново -  1 случай при жена на 60 г.  

От потвърдените 33 случаи в областта:

- 10  лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

- 20  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

- 3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Мъж  на 79 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“гр. Габрово като потвърден случай на COVID-19 с двустранна вирусна пневмония, е починал на 27.10.2020г. вследствие на остра дихателна недостатъчност. Придружаващо заболяване: Диабет. Кетоацидозна кома.

Новорегистрираните  случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 10-дневна домашна изолация.

На 26.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 32 потвърдени случаи на COVID-19.

 Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 9 случая на възраст от 16 г.-73 г.

Община Севлиево - 9 случая на възраст от 28 г. -70 г.

Община Дряново - 3 случая на възраст от  50 г.-57 г.

Община Трявна – 1 случай при жена на 22 г.

От потвърдените 32 случаи в областта:

- 4 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

- 26 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

- 2 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са  епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 23.10.2020 г. - 25.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 52 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 20 случая на възраст от 10 г. - 86 г.

Община Севлиево – 14 случая на възраст от 31 г. - 84 г.

Община Дряново -15 случая на възраст от  26 г. - 83 г.

Община Трявна- 3 случая на възраст от  16 г. - 69 г.

От потвърдените 52 случаи в областта:

- 13  лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

- 32  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

- 7   лица към момента са без симптоми на заболяването

- 15 от новорегистрираните са персонал и потребители на Дневен център за стари хора гр. Дряново.

Същите /общо 21 човека/ са изследвани от РЗИ Габрово по повод на заболели от COVID-19 две жени от Дневния център, които към момента са хоспитализирани в МОБАЛ гр. В. Търново.

Епидемиологичното проучване продължава с изследване на Защитено жилище за лица с физически увреждания гр. Дряново, т. к. към момента две лица от защитеното жилище са с положителни проби за COVID-19 и са в непосредствена епидемиологична връзка със заболелите от Дневния център гр. Дряново.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 73 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 13.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с вирусна пневмония, е починал на 24.10.2020 г. вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване.

На 22.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 20 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 9 случая на възраст от 36 г.-82 г.

Община Севлиево - 6 случая на възраст от 20 г. -72 г.

Община Дряново -  5 случая на възраст от  20 г-76 г.

От потвърдените 20 случаи в областта:

-4 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-11 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-5 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Жена на 75 г. от гр. Габрово, хоспитализирана в МБАЛ“ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 05.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с двустранна пневмония,  е починала на 22.10.2020 г., вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалата е с придружаващо хронично сърдечно заболяване.

На 21.10.2020г. в РЗИ Габрово са съобщени  48 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 31 случая на възраст от 26-74 г.

Община Севлиево -16 случая на възраст от 8 мес-70 г.

Община Трявна - 1 случай / жена на 43 г/

От потвърдените 48 случаи в областта:

-10 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-30 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 20.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени  11 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -7 случая.От тях: 1 жена на 70 г. и 6 мъже на възраст от 21 г.- 53 г.

Община Севлиево -4 случая. От тях: 3 жени на 56 г., 57г. и 58 г. и 1 мъж на 40 г.

От потвърдените 11 случаи в областта:

-2 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-6 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Новорегистрираните  случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че на 19.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 17 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -9 случая. От тях- 3  жени на възраст 42г.,52г. и 64 г. и 6 мъже на възраст от 19 г.- 66 г.

Община Севлиево -4 случая. От тях- 1 жена на 55 г. и 3 мъже на възраст 42 г., 49г. и 58 г.

Община Дряново-4 случая. От тях: 3 жени на 62 г., 83 г. и 84 г. и 1 мъж на 22 г.

От потвърдените 17 случаи в областта:

-2 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-11 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-3 лица към момента са без симптоми на заболяването

Жена на 62 г. от гр. Дряново е починала в МОБАЛ гр. В.Търново с двустранна  вирусна пневмония, усложнена с остра дихателна недостатъчност.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода  16.10.2020-18.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 76 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -33 случая. От тях:18 жени на възраст от 31 г.- 77 г. и 15 мъже на възраст от 33 г.- 85 г.

Община Севлиево -38 случая. От тях:18 жени на възраст от 38-66 г. и 20 мъже на възраст от 25-70 г.

Община Дряново-2 случая: 2 жени- на 55 г. и 54 г.

Община Трявна -3 случая: 2 мъже - на 16 г. и на 59 г. и 1 жена- на 70 г.

От потвърдените 76 случаи в областта:

-14 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-52 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-10 лица към момента са без симптоми на заболяването

От новорегистрираните 76 случаи:

-15 лица са служители в промишлено предприятие на гр. Севлиево, като общия брой на заболелите в предприятието до момента е 23 .

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 15.10.2020г. в РЗИ Габрово са съобщени 5 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -3 случая. - 2 жени (на 40 г. и на 55 г.) и 1 мъж  на 63 г.

Община Севлиево - 2 случая - 1 жена на 52 г. и 1 мъж на 68 г.

От потвърдените 5 случаи в областта:

-3 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-2  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 68 г. от гр. Севлиево, хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово на 09.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с двустранна пневмония е починал на 15.10.20202 г., вследствие на остра дихателна недостатъчност.Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване, хронично бъбречно заболяване и диабет.

На 14.10.2020г. в РЗИ Габрово са съобщени 22 потвърдени случаи на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -13 случая. От тях:

-10 жени на възраст от 15 г.- 64 г. 15-годишното момиче е ученичка в ПМГ гр. Габрово. Съучениците на заболялата и 32 ученика от други училища, с които заболялата е била в близък контакт, са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

-3 мъже / на 52 г., 71 г. и на 83 г. /

Община Севлиево - 7 случая. От тях: 5 жени на възраст от 28- 85 г. и 2 мъже / на 31 и 68- годишна възраст./

Община Дряново- 2 случая - жена на 49 г. и мъж на 73 г.

От потвърдените 22 случаи в областта:

-9 лица са хоспитализирани с вирусна пневмония

-12  лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-1 лице към момента е без симптоми на заболяването

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 73 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово на 24.09.2020 г. като потвърден случай на COVID-19 с двустранна пневмония, е починал на 14.10.20202 г., вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващо хронично сърдечно заболяване.

На 13.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19. И двата случая са регистрирани в община Габрово - жени на 55 и 61-годишна възраст, с грипоподобни симптоми, провеждат домашно лечение. Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 82 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 29.09.2020 г. като потвърден случай на COVID-19, е починал на 13.10.20202 г. вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващи хронични сърдечни и белодробни заболявания.

На 12.10.2020 г. в РЗИ Габрово  са  съобщени  5 потвърдени случаи  на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -3 случая. От тях- 2 жени /на 14 г. и на 35 г. / и 1 мъж на 51 г.

Община Севлиево -2 случая - мъже на 33 г. и 34 г.

С изключение на 51-годишния мъж от гр. Габрово, който е безсимптомен, всички други новорегистрирани лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Мъж на 87 г. от гр. Габрово, хоспитализиран в МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 01.10.2020 г. като потвърден случай на COVID-19, е починал на 12.10.20202г., вследствие на остра дихателна недостатъчност. Починалият е с придружаващо хронично бъбречно заболяване.

За периода 09.10.2020 г.-11.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 16 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -13 случая. От тях:

- 9 жени на възраст от 11- 76 г. 13-годишно момиче от новорегистрираните случаи е ученичка в ОУ „Н. Рилски“ гр. Габрово. Съучениците на заболялата са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

-4 мъже на възраст от 64 г. - 73 г.

Община Севлиево -3 случая. От тях:

- 1 жена на 56 г.

- 2 мъже / на 52 г. и 58 г. /

Лицата са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение.

От потвърдените 13 случаи в община Габрово:

-4 лица са с вирусна пневмония и са хоспитализирани- жена на 76г. е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово; трима мъже /на 73г, 70г, 67г./ са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ Габрово

-9 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 08.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 13 потвърдени случаи на COVID-19. Всички случаи са регистрирани в община Габрово. От тях- 8 жени на възраст от 25 г.до 69 г. възраст и 5 мъже на възраст от 49 г.- 70 г.

 От потвърдените 13 случаи в община Габрово:

 - Жена на 69 г. е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово с вирусна пневмония.

 - 8 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

 - 4 лица към момента са безсимптомни.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 07.10.2020 в РЗИ Габрово е съобщен 1 потвърден случай на COVID-19: Мъж на 85 г. от гр. Севлиево. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ “ Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево с едностранна пневмония. Случаят е епидемиологично проучен. Изготвени са и са връчени  предписания на контактните лица на заболелия за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 05.10.2020 и 06.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 11 потвърдени случаи  на COVID-19. Всички случаи са регистрирани в община Габрово. От тях-  8 жени на възраст от 41 г.- 75 г. и 3 мъже, на възраст 38 г. - 45 г.

46-годишна жена от заболелите е помощник-възпитател в ДЯ „Славейче“ гр. Габрово.

43-годишна жена от заболелите е начален учител в СУ „ Р. Каролев“ гр. Габрово.

Децата от две яслени групи и от класа на заболелите помощник-възпитател и учител, са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

От потвърдените 11 случаи в община Габрово:   4 лица / мъж на 38 г. и жени  на 75 г., на 74 г и 43 г / са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова “ Габрово с вирусна пневмония.

-6 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение

-1 лице към момента е безсимптомно.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.   

За периода 02.10. - 04.10.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 13 потвърдени случаи на COVID-19.

Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово - 11 случая. От тях - 9 жени на възраст от 14 г. - 84 г. 14-годишното момиче е ученичка в Априловска гимназия гр. Габрово. Съучениците на заболялата са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Двама мъже: на 18 г. и на 83 г. 18-годишното момче е ученик в ПТГ „Д-р Н. Василиади“ гр. Габрово. Съучениците му са поставени под задължителна 14-дневна домашна изолация с предписание на РЗИ Габрово.

Община Севлиево - 1 случай: Жена на 73 г. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Ст. Христов“ гр.Севлиево с двустранна пневмония.

Община Трявна - 1 случай: Мъж на 63 г. Към момента е хоспитализиран във Вътрешно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Витанов“ гр.Трявна с грипоподобни симптоми.

От потвърдените 11 случаи в община Габрово: Две лица /жени на 76 г. и 48 г./ са хоспитализирани съответно в СБАЛББ гр. Габрово и Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ Габрово с вирусна пневмония. Девет лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение.

Новорегистрираните случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.            

На 30.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 17 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -16 случая, oт тях- 8 жени на възраст от 13-83г. и 8 мъже на възраст от 30-87г.

Община Севлиево -1 случай, мъж на 56 години.

От потвърдените случаи за областта 7 лица работят в СУ“Р.Каролев“ гр.Габрово (трима учители и четирима непедагогически персонал), като общият брой на заболелите в училището до момента е 23.

-3 лица са хоспитализирани : Двама мъже (на 82 г. и 72 г ) са хоспитализирани в МБАЛ „ Д-р Т.Венкова “ Габрово с вирусна пневмония и мъж на 56 г. е хоспитализиран в iнфекциозно отделение на МБАЛ“Д-р Ст. Христов“ гр.Севлиево с пневмония;

-6 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение;

-8 лица към момента са без симптоми на заболяването.

Новорегистрираните  случаи са епидемиологично проучени. Връчени са предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода  25.09.2020-27.09.2020 г. в РЗИ Габрово са   съобщени  43  потвърдени случаи  на COVID-19.Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово -35 случая, oт тях:18 жени на възраст от 31-69 г.и 17 мъже на възраст от 2-73 г.;

Община Севлиево -5 случая, от тях: 2 жени на 42- и 16-годишна възраст и 3 мъже на 27-, 57- и 77- годишна възраст;

Община Дряново-1 случай, жена на 56 годишна възраст;

Община Трявна -2 случая, от тях: мъж на 84 г. и жена на 80 г.

От потвърдените 43 случаи в областта 14 лица са преподаватели в СУ“ Р. Каролев“ гр. Габрово и 6 лица са служители в промишлено предприятие “ Мехатроника“ гр. Габрово;

- 4 лица са хоспитализирани в МБАЛ „ Д-р Т. Венкова „ Габрово: момче на 2 г. –с грипоподобни симптоми, двама мъже на 64 г. и 77 г с едностранна пневмония, един мъж на 57 г. –екстубиран , в подобрено състояние след вливане на реконвалесцентна плазма. В СБАЛББ Габрово е хоспителизиран мъж на 73 г. с двустранна пневмония;

- 20 лица са с грипоподобни симптоми и провеждат домашно лечение;

- 18 лица към момента са без симптоми на заболяването.

Всички случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 23.09.2020 г. в РЗИ Габрово е  съобщен  1  потвърден случай на COVID-19:

1. Мъж на 30 години от гр. Севлиево. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево. Случаят е епидемиологично проучен. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелия за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 21.09.2020-22.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 7 потвърдени случая на COVID-19:

1. Жена на 42 години от гр. Габрово. Изследвана като контактно лице, с грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

2. Мъж на 48 години от гр. Габрово. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово с пневмония.

3. Мъж на 60 години от гр. Габрово, живущ в Белгия. Заболява с грипоподобни симптоми при завръщането си в България. Към момента е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

4. Жена на 33 г. и дете на 4 г. от гр. Габрово – изследвани като контактни на потвърден случай на COVID-19. Към момента са без симптоми на заболяването.

5. Жена на 63 години от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

6. Мъж на 71 години от гр. Габрово. Към момента е без симптоми на заболяването.

Всички случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

За периода 18.09.2020-20.09.2020 г. в РЗИ Габрово е съобщен 1 потвърден случай на COVID-19:

  1. Жена на 68 години от гр. Габрово. Изследвана като контактна на потвърдени и епидемиологично свързани  случаи на COVID-19.Преди три седмици жената е била с грипоподобни симптоми.Към момента е клинично здрава. Случаят е  епидемиологично проучен. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на заболялата за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 17.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2  потвърдени случая на COVID-19:

 1. Мъж на 38 години от гр. Габрово. Изследван на 16.09.2020 г. при хоспитализация в лечебно заведение в гр. София по повод на хронично чернодробно заболяване. Към момента е без симптоми на COVID-19. 

 2. Жена на 76 години от гр. Габрово. Изследвана като контактна на два потвърдени епидемиологично свързани  случая на COVID-19 от предходния ден. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

  Случаите са епидемиологично проучени. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.         

На 16.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 7 потвърдени случая на COVID-19:

 1. Мъж на 68 години от гр. Габрово. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Към момента е без симптоми на заболяването.

 2. Жена на 62 години от гр. Габрово. Изследвана като контактна на потвърден случай на COVID-19. Към момента е без симптоми на заболяването.

 3. Мъж на 87 години от община Севлиево.Хоспитализиран на 16.09.2020 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

 4. Двама мъже от гр. Габрово: на 88 и на 86-годишна възраст. Налице е епидемична връзка между двата случая. 86-годишният мъж към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония. 88-годишният мъж е с грипоподобни симптоми. Провежда симптоматично лечение.

 5. Мъж на 57 години от гр. Дряново. Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с Двустранна пневмония.

 6. Жена на 75 години от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово с пневмония.

 Всички случаи са епидемиологично проучени. Изготвени са  и са връчени предписания на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 15.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случая на COVID-19:

 1. Жена  на  44  години от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

 2. Жена на 48 години от община Севлиево. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

Изготвени са и са връчени  предписания  на  контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.            

За периода 11.09.2020-13.09.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 4 потвърдени случая на COVID-19:

1.Мъж на 49 години от гр. Габрово. Изследван поради грипоподобни симптоми и задух. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габров

2.Мъж на 35 години от гр. Габрово Изследван поради грипоподобни симптоми. Към момента е афебрилен. Провежда домашно лечение.

3.Дете на 15 години от гр. Севлиево. Изследван профилактично за COVID-19 при хоспитализация в гр. София.Без симптоми на заболяването.

4.Жена на 80 години от гр. Трявна. Хоспитализирана във Вътрешно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Витанов“ гр. Трявна на 05.09.2020 г. с двустранна пневмония, сърдечна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност. След получаване на положителен резултат за COVID-19, на 13.09.2020 е приведена в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово

Изготвени са и са връчени  предписания  на контактните лица на заболелите за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 09.09.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19-мъж на 47 години от гр. Габрово. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19.Към момента е без симптоми на заболяването. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица за задължителна 14-дневна домашна изолация.

На 04.09.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 починал потвърден случай на COVID-19- жена на 66 години от гр. Севлиево. За периода 13.08.2020 г.- 02.09.2020 г. жената е лекувана в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево с двустранна пневмония.Починалата жена е с придружаващи сърдечно, онкологично и ендокринологично заболявания.

На 01.09.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19 - жена на 21 години от гр. Габрово. Жената е с повишена температура, отпадналост и гърлобол.Провежда домашно лечение. Изготвени и връчени са предписания  на  контактните лица за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че на 25.08.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19- мъж на 28 години, живущ в гр. Севлиево. Пациентът е хоспитализиран с грипоподобни симптоми в инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т.Венкова“ Габрово. Връчени са предписания на  контактните лица за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че на 18.08.2020 в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19:

1.Мъж на 70 г. от гр.Севлиево, изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Към момента мъжът е в добро общо състояние, с грипоподобни симптоми.Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Провежда домашно лечение.

2.Мъж на на 56 г. от гр. Севлиево, изследван по повод на грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево .

Извършени са епидемиологични проучвания в двете огнища на инфекция. Контактните лица са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че за периода 14.08.2020 г.-16.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19:

- Дете на 9 г. от с.Караиванца, община Дряново, изследвано като контактно на потвърден случай на COVID-19, без симптоми, поставено с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация

- Жена на  66 г. от гр. Севлиево, изследвана по повод на грипоподобни симптоми. Към момента е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Ст.Христов“ с двустранна пневмония.

       Извършени са епидемиологични проучвания в двете огнища на инфекция. Контактните лица  са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.  

Уведомяваме Ви, че за 12.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случаи на COVID-19.

-1 случай на мъж на 47 г., работник от фирма за текстил и облекло „ Дзалли“ гр. Габрово. Общият брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 21.

- Останалите 5 случая са от община Габрово: 3 жени на възраст 48г., 56г.и 64г.; 1 мъж на 42г.и 1 момче на 13г.       

       Новорегистрираните 6 случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписания на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания на контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Уведомяваме Ви, че за 11.08.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен 1 потвърден случай на COVID-19. Касае се за мъж на 51 години служител от завод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево. До момента в завода са регистрирани общо 43 случая.

Уведомяваме Ви, че за периода 07-09.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случаи на COVID-19:

-1 случай на служител от завод за санитарна арматура „Идеал стандарт-Видима“ на мъж на възраст 54 г., До момента в завода са регистрирани общо 6 случая.

-Община Габрово - 3случая:1 случай на мъж на 60 г. и 2 жени – на 44 г. и на 35 г.

-Община Севлиево - 2 случая: 1 случай на мъж на 21 г. и 1 случай на жена на 19 г.

От новорегистрираните 6 случая 1 е хоспитализиран в МБАЛ – Севлиево. Останалите новорегистрирани случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Изготвени са и са връчени предписания  до  контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(07.08.2020 г.) На 06.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 5 потвърдени случаи на COVID-19:

-Община Габрово - 3случая:1 случай намомиче на 10 г.; 1 случай на момче на 6 г., 1 случай на мъж на 59 г.

-Община Севлиево - 2 случая - 1 случай на мъж на 39 г., 1 случай на жена на 56 г.

От новорегистрираните 5 случая 1 е хоспитализиран в лечебно заведение извън област Габрово. Останалите новорегистрирани случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(06.08.2020 г.) На 05.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 2 потвърдени случаи на COVID-19 -1 случай на служител отзавод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево - мъж на 55 г. До момента в завода са регистрирани общо 42 случая.

Освен случая от епидемичния взрив е регистриран 1 случай ма мъж на 35 г. от община Габрово.

От новорегистрираните 2 случая няма хоспитализирани. Провежда им се домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(03.08.2020 г.) За периода 31.07.2020 г.-02.08.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 13 потвърдени случаи на COVID-19:

1. 4 случая при работнички от фирма за текстил и облекло „Дзалли“ гр. Габрово на възраст от 39- до 56-г. Две от жените са от гр. Габрово, една от гр.Севлиево и една от с. Драгановци, общ. Габрово. Общият брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 20.

2. 2 случая на служители отзавод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“  гр. Севлиево при мъже на 52- и 63-год.възраст. До момента в завода са регистрирани общо 37 случая.

3. Освен случаите от тези два епидемични взрива, са регистрирани следните спорадични случаи:

Община Габрово - 2 случая при жени на 39 и 96 г.

Община Севлиево - 2 случая при мъже на възраст на 38 и 86 г. и 2 случая при жени на възраст – 65 и 80 г.

Община Трявна- 1 случай при жена на 33 г.

От новорегистрираните 13 случая 4 лица са хоспитализирани с грипоподобни симптоми, останалите новорегистрирани случаи  провеждат домашно лечение и  са  поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(31.07.2020 г.) На 30.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 3 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното:

Община Габрово

1. жена на 37 г., с грипоподобни симптоми.  Жената работи във фирма за текстил и облекло „Дзалли“  гр. Габрово. Общият брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 16.

Община Севлиево

1. мъж на 27 г. безсимптомен

2. жена на 33 г. с грипоподобни симптоми

И тримата новорегистрирани са в добро общо състояние. Провеждат  домашно лечение. Поставени са с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(30.07.2020 г.) На 29.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 8 потвърдени случаи на COVID-19:

Община Габрово - 2 случая при мъже на 33- и 37-годишна възраст. 37- годишният мъж е с грипоподобни симптоми, провежда домашно лечение. 33- годишният е безсимптомен.

Община Севлиево - 2 случая при мъже на 20- и 54- годишна възраст. 20- годишният мъж е с грипоподобни симптоми, провежда домашно лечение. 54- годишният мъж е хоспитализиран в СБАЛББ гр. Габрово с двустранна пневмония.

4 случая при жени на 19-, 25-, 62- и 74- годишна възраст.

19- и 25- годишните жени са с грипоподобни симптоми. Провеждат домашно лечение.

62- годишната жена е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ гр. Севлиево с висока температура, повръщане и диария.

74- годишната жена е хоспитализирана в СБАЛББ гр. Габрово с двустранна пневмония.

Новорегистрираните случаи не са свързани с трите епидемични взрива на територията на областта.

Лицата, провеждащи домашно лечение са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

Изготвени са и са връчени предписания  до  контактните лица на потвърдените  случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

Информация за епидемичната обстановка в детски градини и ясли

Информация за епидемичната обстановка в Габровска област

(29.07.2020 г.) На 29.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 9 потвърдени случаи на COVID-19: случая при работнички от фирма за текстил и облекло „Дзалли“ гр. Габрово на възраст от 31- до 63- години, 5 от жените са от гр. Габрово, 1 от гр. Севлиево. Общия брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 15.

Освен случаите от този епидемичен взрив, са регистрирани следните случаи, между които няма епидемична връзка:

 Община Габрово - 1 случай при жена на 39 г.

 Община Севлиево - 2 случая при жени на 30- и  70-годишна възраст.

От новорегистрираните случаи: 1 лице /70-годишната жена/ е хоспитализирано с грипоподобни симптоми в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево.

Останалите новорегистрирани случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.                   

 Изготвени са и са връчени предписания  до  контактните лица на потвърдените  случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(28.07.2020 г.) На 27.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 4 потвърдени случаи на COVID-19, при:

 1. Жена на 45 г. от гр. Севлиево.

 2. Жена на 35 г. от гр. Севлиево.

 3. Мъж на  30 г. от гр. Севлиево.

 4. Мъж на  61 г. от гр. Севлиево.

Мъжете и 45-годишната жена са с грипоподобни симптоми. 35-годишната жена е безсимптомна. Към момента всички са в добро общо състояние. Поставени са с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.                  

Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(27.07.2020 г.) За периода 24.07.2020 г. - 26.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени 24 потвърдени случаи на COVID-19:

1. 5 случая при работнички от фирма за текстил и облекло „Дзалли“ гр. Габрово на възраст от 34 до 54 г. И петте жени са от гр. Габрово.

 Общият брой на регистрираните случаи до момента във фирмата е 9.

2. 2 случая на служители от завод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево при мъже на 32- и 42-год. възраст.

 До момента в завода са регистрирани общо 35 случая. От тях: 26 случая от Габровска област, 8 случая от област В. Търново и 1 случай от област Ловеч.   

 3. 4 случая на служители от завод за санитарна арматура „Идеал стандарт-Видима“ при мъже на възраст от 35 до 48 г. И четиримата мъже са от гр. Севлиево.

 Освен случаите от тези три епидемични взрива, са регистрирани и следните случаи:

 Община Габрово - 1 случай при жена на 51 г.

 Община Севлиево - 6 случая при мъже на възраст от 14 до 56 г. и 5 случая при жени на възраст от 11 до 55 г.

 Община Дряново – 1 случай при жена на 66 г.

От новорегистрираните 24 случая: 5 лица са хоспитализирани с грипоподобни симптоми.

Останалите новорегистрирани случаи провеждат домашно лечение и са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.                    

Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(24.07.2020 г.) На 23.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени десет потвърдени случаи на COVID-19, при:

1. Жена на 59 г. от гр. Севлиево. Изследвана като контактна на потвърден случай на COVID-19. Безсимптомна.

2. Жена на 28 г. от гр.Севлиево. Изследвана като контактна на потвърден случай на COVID-19. Безсимптомна.

3. Жена на 19 г.от гр.Севлиево. Изследвана като контактна на потвърден случай на COVID-19. Безсимптомна.

4. Мъж на 32 г. от гр. Севлиево. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Съобщава за отпадналост и лесна уморяемост.

5. Мъж на 20 г. от гр. Севлиево. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Безсимптомен.

6. Мъж на 60 г. от гр. Габрово. Изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Към момента е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово с двустранна пневмония.

и епидемичен взрив от 4 случая при работнички от фирма за текстил и облекло „ Дзалли“ гр. Габрово:

1. Жена на 37 г. от гр. Габрово, с грипоподобни симптоми

2. Жена на 54 г. от гр. Габрово, с грипоподобни симптоми

3. Жена на 41 г. от гр. Габрово, с грипоподобни симптоми

4. Жена на 55 г. от гр. Габрово, с грипоподобни симптоми

Всички новорегистрирани случаи са  поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. С изключение на хоспитализирания 60-годишен мъж, всички провеждат домашно лечение.               

Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(23.07.2020 г.) На 22.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени осем потвърдени случаи на COVID-19 при:

        1.Жена на 32 г. от гр. Севлиево. Безсимптомна. Изследвана поради предстоящо пътуване в чужбина.

        2.Мъж на 42 г. от гр. Севлиево. Съобщава за повишена температура преди два дни. Към момента в добро общо състояние. Афебрилен.

и 6 случая на служители отзавод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево: Мъж на 44 г. от гр. Севлиево, жена на 60 г. от гр. Севлиево, мъж на 39 г. от гр. Габрово, мъж на 54 г. от  общ. Дряново, мъж на 40 г. от гр. Дряново и мъж на 44 г. от гр. Севлиево

С новорегистрираните от 22.07.2020 г. случаи, за периода 09.07.2020-22.07.2020 г. заболелите жители на Габровска област от завод за санитарна керамика “Идеал Стандарт“ гр. Севлиево  са общо  23 души. От тях към момента в Инфекциозно отделение на МБАЛ“ Д-р Т.Венкова“ Габрово са хоспитализирани 3 лица.

Освен регистрираните за Габровска област случаи,  към момента са потвърдени 8 случая на COVID-19  при  работници от завода, живущи в  област В.Търново.

Всички новорегистрирани случаи са в добро общо състояние. Поставени са с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(22.07.2020 г.) На 21.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени десет потвърдени случаи на COVID-19 при:

        1. Жена на 32 г. от гр. Севлиево. Контактна на потвърден случай на COVID-19 от предходния ден.

        2. Жена на 29 г. от гр. Севлиево. Контактна на потвърден случай на COVID-19 от предходния ден.

       3. Жена на 25 г. от гр. Севлиево. Контактна на потвърден случай на COVID-19 от предходния ден. Съобщава за болки в гърлото.

        4. Жена на 48 г. от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми. Провежда домашно лечение.

        5. Мъж на 27 г. от гр. Севлиево. Контактен на потвърден случай на COVID-19 от предходния ден.

и 5 случая на служители от завод за санитарна керамика “ Идеал Стандарт“ гр. Севлиево: Мъж на 39 г. от гр. Севлиево, мъж на 45 г. от гр. Севлиево, мъж на 44 г. от гр. Габрово, мъж на 41 г. от гр. Габрово и мъж на 46 г. от гр. Габрово

  С новорегистрираните от 21.07.2020 г. случаи,  за периода 09.07.2020-21.07.2020 г.  заболелите от завод за санитарна керамика “ Идеал Стандарт“ гр. Севлиево  са  общо   17 души.

  Всички новорегистрирани случаи са в добро общо състояние. Поставени са с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.                  

  Изготвени са и са връчени предписания до контактните лица на потвърдените случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(21.07.2020 г.) На 20.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени два потвърдени случаи на COVID-19, при:

             1. Жена на 66 г. от гр. Севлиево

             2. Мъж на 75 г. от гр. Севлиево

             И двете лица са контактни на потвърден случай на COVID-19 от предходния ден. Към момента са без симптоми на заболяването, в добро общо състояние. Поставени са с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.                  

             Изготвени са и са връчени предписания  до  контактните лица на потвърдените  случаи за задължителна 14-дневна домашна изолация.

(20.07.2020 г.) На територията на Габровска област е регистриран епидемичен взрив от COVID-19 в завод за санитарна керамика “ Идеал Стандарт “ гр. Севлиево. 

       С новорегистрираните от 18.07.2020 г. и 19.07.2020 г. 2 потвърдени случая на COVID-19 на служители и работници от завода - за периода 09.07.2020-19.07.2020 г.  заболелите са общо 12 души.

Към момента от тях: 1 лице е хоспитализирано, 10 лица са на домашно лечение, 1 лице е починало.

               Новорегистрираните случаи от 18.07.2020 г. и 19.07.2020 г.  в завода са:

 1.Мъж на 55 г. от гр. Севлиево. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

 2. Жена на 58 г. от гр. Габрово. Изследвана поради грипоподобни симптоми, кашлица и фебрилитет. В добро общо състояние. Провежда домашно лечение. Поставена с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.                                

      Епидемиологичното проучване на регистрирания взрив продължава с издирване и изследване на контактни лица от семейното и професионалното обкръжение на новозаболелите и поставянето им под задължителна 14-дневна домашна изолация.

      В РЗИ Габрово на 19.07.2020 г. е съобщен и един случай на COVID-19 при жена на 46 г. от гр. Севлиево, която е изследвана поради фебрилитет, кашлица и гърлобол. Провежда домашно лечение. Към момента жената е в добро общо състояние. Поставена с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.Всички нейни контактни лица са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

(17.07.2020 г.) Новорегистрираните случаи на COVID-19 са:

1.Мъж на 47 г. от гр. Севлиево. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

2.Мъж на 48 г. от гр. Габрово. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, съобщава за повишена температура 37.20 С преди три дни.Към момента е афебрилен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

3. Мъж на 49 г. от гр. Габрово. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

4.Мъж на 42 г. от гр. Габрово. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

5.Мъж на 39 г. от гр. Габрово. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

6.Мъж на 38 г. от гр. Габрово. Изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

7.Мъж на 16 г. от гр. Севлиево , който е изследван като контактно лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, безсимптомен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

           Извършва се епидемиологичното проучване на всеки потвърден случай на COVID-19 с издирване  и изследване на   контактни  лица от семейното и професионалното обкръжение на заболелите и поставянето им под  задължителна 14-дневна домашна изолация.

Забележка: Съобщеният осми случай е при лице, което от дълги години живее и в момента се намира в гр. Нови Искър, но има адресна регистрация в гр. Габрово.      

(16.07.2020 г.) Уведомяваме Ви, че на 15.07.2020 г. в РЗИ Габрово е постъпила информация за настъпил смъртен изход на пациент, с потвърден случай на COVID-19, поради остра дихателна недостатъчност, вследствие на двустранна пневмония .

       Съобщени са три потвърдени случаи на COVID-19, при трима мъже:

       1.Мъж на 51 г. от гр. Габрово, който е изследван като контактен на починалото лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние.Съобщава за загуба на обоняние. Афебрилен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Провежда домашно лечение.

       2. Мъж на 56 г. от гр. Габрово, който е изследван като контактен на починалото лице. Към момента мъжът е в добро общо състояние, афебрилен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Провежда домашно лечение.

       3. Мъж на 53 г. от гр. Севлиево, който е изследван поради повишена температура, кашлица и лек задух. Същият не съобщава за директен контакт с починалото лице. На 15.07.2020 г. е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово

         Епидемиологичното проучване на регистрирания взрив продължава с издирване и изследване на контактни лица от семейното и професионалното обкръжение на заболелите. Всички  контактни лица се поставят с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

(14.07.2020 г.) Уведомяваме Ви, че на 14.07.2020 г. в РЗИ Габрово е съобщен един потвърден случай на COVID-19, при жена на 24 г. от община Габрово, която е изследвана от РЗИ Габрово като контактна на потвърден случай на COVID-19. Жената е била с повишена температура няколко дни преди пробовзимането. Към момента е афебрилна, в добро общо състояние. Извършено е незабавно епидемиологичното проучване, като до момента са установени и изследвани близки контактни от семейното обкръжение на заболялата. Жената  е поставена с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Провежда домашно лечение.

(11.07.2020 г.) Уведомяваме Ви, че на 10.07.2020 г. в РЗИ Габрово са съобщени три потвърдени случаи на COVID-19, при:

        1.Мъж на 36 г. от община Дряново, изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19. Мъжът е безсимптомен заразоносител на заболяването към момента. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.Провежда домашно лечение.

        2.Мъж на 22 г. от община Трявна, изследван по повод на загуба на вкус и обоняние. Към момента е в добро общо състояние, афебрилен. Поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Провежда домашно лечение.

        3.Мъж на 28 г., който живее в София, но е карантиниран в гр.Габрово. Мъжът е изследван в гр.София по повод на повишена температура и кашлица. Провежда домашно лечение.

        Извършени са епидемиологични проучвания в трите огнища на инфекция с изследване на всички контактни и предприемане на противоепидемични мерки спрямо тях. Контактните лица са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

(10.07.2020 г.)Уведомяваме Ви, че на 09.07.2020 г. в РЗИ Габрово е  съобщен един потвърден случай на COVID-19, при мъж на 54 г. от гр. Габрово, който се е изследвал поради грипоподобни симптоми в лаборатория с PCR-тест. Извършено е незабавно епидемиологичното проучване. Мъжът е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ„Д-р Т.Венкова" Габрово, с фебрилитет, кашлица, лек задух. 

(09.07.2020 г.)Уведомяваме Ви, че на 08.07.2020 г. в РЗИ Габрово е  съобщен един потвърден случай на COVID-19, при:

      Мъж на 44 г. от гр. Габрово, който се е изследвал поради гърлобол и отпадналост в частна лаборатория с PCR-тест. РЗИ Габрово потвърди резултата в НРЛ към НЦЗПБ София. Извършено е незабавно епидемиологично проучване, като до момента са установени и изследвани близки контактни от семейното обкръжение на заболелия. Няма лица от контактните с положителен PCR-тест. Мъжът е поставен с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация. Изготвени са и са връчени предписания за задължителна 14-дневна домашна изолация на всички контактни лица. 

(08.07.2020 г.) Уведомяваме Ви, че на 07.07.2020 г. в РЗИ Габрово e съобщен един потвърден случай на COVID-19, при:

     Мъж на 48 г., изследван като контактен на потвърден случай на COVID-19.  Мъжът е безсимптомен заразоносител на заболяването към момента. При епидемиологичното проучване, свързано с мъжа  до момента са  установени и изследвани близки контактни от семейното обкръжение. Същите са поставени с предписание на задължителна 14-дневна домашна изолация.

     Забележка: Към днешна дата са обявени три случая в Информационната система за COVID-19. Два от тях са от дата 06.07.2020 и са съобщени със закъснение.

► Уведомяваме Ви, че на 06.07.2020 година в РЗИ Габрово са съобщени два потвърдени случая на COVID-19:

        1.Жена на 48 г от гр. Габрово. Към момента жената е в добро общо състояние, без симптоми на COVID-19. Изготвено и връчено предписание за задължителна 14-дневна домашна изолация и лечение.

        2.Жена на 37 г. от гр. Габрово , контактна на потвърден случай на COVID-19. Хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово. Към момента жената е в добро общо състояние, без симптоми на COVID-19.

►(05.07.2020 г.) Уведомяваме Ви, че на 05.07.2020 година в РЗИ Габрово са съобщени два потвърдени случая на COVID-19:

       1.Момиче на 15 г., контактно на потвърден случай на COVID-19 от гр. Севлиево. Лицето е в добро общо състояние, без симптоми за COVID-19. Същото е изследвано от РЗИ Габрово като контактно.

       2. Момиче на 9 г., хоспитализирано в Педиатрично отделение на МБАЛ “Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 03.07.2020 г. с грипоподобни симптоми и на 05.07.2020 г. след получаване на потвърден положителен резултат с PCR тест от НРЛ е преместено в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово.

       Няма епидемична връзка между двата случая.

       Екип от дирекция НЗБ предприе незабавно епидемиологично проучване в двете огнища на инфекция и предприе противоепидемични мерки спрямо контактните лица. Със Заповед на Директора на РЗИ Габрово е разпоредено предприемане на задължителни противоепидемични мерки в Педиатрично отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово.

 ►(03.07.2020 г.) Уведомяваме Ви, че на 03.07.2020 година в РЗИ Габрово са съобщени два потвърдени случая на COVID-19:

       1.Мъж на 18 г., контактен на потвърден  случай на COVID-19.Мъжът е в добро общо състояние, без симптоми за COVID-19. Същият е изследван от РЗИ Габрово като контактен.

       2. Жена на 71 г., хоспитализирана в Нефрологично отделение на МБАЛ “Д-р Т. Венкова“ гр. Габрово на 26.06.2020 г. с уроинфекция и на 03.07.2020 г. след получаване на потвърден положителен резултат с PCR тест от НРЛ е преместена в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово. Жената е в добро общо състояние, субфебрилна, с грипоподобни симптоми и диария.

       Няма епидемична връзка между двата случая.

       Екип от дирекция НЗБ предприе незабавно епидемиологично проучване в двете огнища на инфекция  и предприе противоепидемични мерки спрямо контактните лица. Със Заповед на Директора на РЗИ Габрово е разпоредено предприемане на задължителни противоепидемични мерки в Нефрологично отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово.

► (02.07.2020 г.) Във връзка с постъпили данни от Информационната система за COVID-19 за два регистрирани случая за област Габрово, РЗИ Габрово уведомява:

       Първият случай е мъж на 30 г., живущ в гр.Варна. Лабораторията, извършила изследването, погрешно е подала адрес на местоживеене с. Агатово, общ. Севлиево.

       Вторият случай е мъж на 33 г., живущ в гр. Велико Търново, който е карантиниран в гр. Севлиево и е с адресна регистрация в гр. Севлиево. РЗИ Габрово изготви предписание за задължителна 14-дневна домашна изолация, което ще бъде връчено днес, 02.07.2020 г. Контактните на лицето живеят в гр. Велико Търново. Противоепидемичните мерки спрямо контактните лица ще се предприемат от РЗИ Велико Търново.

Два потвърдени случая на COVID-19 в област Габрово  (26.06.2020 г.)

Два потвърдени случая на COVID-19 в област Габрово  (11.06.2020 г)

Препоръки за ограничаване разпространението на COVID-19 при комуникация на гражданите и организациите с администрацията на РЗИ – Габрово

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)

Заповед № РД-01-109/04.05.2020 г. на директора на РЗИ Габрово

► Заповед № РД-01-95/10.04.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за удължаване на предприети противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително

Препоръки за комуникация с администрацията на РЗИ Габрово

Апел на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус -COVID 19 в област Габрово

Препоръки на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства

КАМПАНИЯ за набиране на доброволци за участие в дейности по овладяване на пандемията от COVID-19

► Актуални телефони за информация от дирекция "Надзор на заразните болести" - 0884606423

и от дирекция "Обществено здраве" - 0886436329

► Актуална информация за COVID-19 от Министерство на здравеопазването може да видите тук

► Актуална информация за COVID-19 от НЦЗПБ може да видите тук  

► Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено прадназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

► Въпроси и отговори относно новия коронавирус

► Заповед № РД-01-79/17.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за предприети противоепидемични мерки,  Заповед № РД-01-88/28.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за удължаване на предприети противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.

► Препоръки, съобразени с насоките на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

► Информационна брошура

► Правила за хигиена и как да действаме

► Заповед № РД-01-89/30.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за допускане на предварително изпълнение на заповеди за налагане на противоепидемични мерки, във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Област Габрово

 

a a a