a a a

ВАЖНО ЗА КОРОНАВИРУС !

1. Актуални телефони за информация от дирекция "Надзор на заразните болести" - 0884606423

и от дирекция "Обществено здраве" - 0886436329

2. Актуална информация за COVID-19 от Министерство на здравеопазването може да видите тук

3. Актуална информация за COVID-19 от НЦЗПБ може да видите тук

4. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено прадназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

5. Въпроси и отговори относно новия коронавирус

6. Заповед № РД-01-79/17.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за предприети противоепидемични мерки,  Заповед № РД-01-88/28.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за удължаване на предприети противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.

7. Препоръки, съобразени с насоките на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

8. Информационна брошура

9. Правила за хигиена и как да действаме

10. Заповед № РД-01-89/30.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за допускане на предварително изпълнение на заповеди за налагане на противоепидемични мерки, във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Област Габрово

 

a a a