Европейска имунизационна седмица.

Европейска   имунизационна    седмица 23-29 април 2018 г. Правото на децата да бъдат здрави стои по-високо от правото на родителите да избират дали да ги ваксинират или не! ... [прочети повече]

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. в РБългария (2015-2020)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18 г. В РБЪЛГАРИЯ(2015-2020)      Настоящата Национална програма за профилактика на оралните заболяван... [прочети повече]

Кърлежите вече „дебнат“!

Кърлежите са членестоноги паразити, част от семейството на акарите. Те не са насекоми, а по-скоро са „роднини“ с паяците и скорпионите. В света са разпространени н... [прочети повече]

Информация за пуснатите на пазара биоциди

Уведомяваме гражданите и юридическите лица, че на основание чл. 18д, ал. 1, т. 3, чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и сме... [прочети повече]